Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dõvyti
Straipsnelis:
Lie. dõvyti ‘kankinti, varginti’ (Brückner, Litu-Slavische Studien, 81, Fraenkel LEW, 100) kilęs iš sl. kalbų sl. *daviti ‘spausti; dusinti’, piet. ‘skandinti’ : slov. dáviti ‘dusinti, smaugti’, le. psn. davić ‘dusinti’, s. r. ДАВИТИ, ДАВЛЮ ‘t. p.’, r. дави́ть, давлю́, дáвишь ‘spausti, sunkti; dusinti, smaugti’, br. давíць – tęsia ide. *dhāu- ‘dusinti, smaugti, engti’.
Šaltinis:
SłPr II, 362–364
Antraštė:
dõvyti
Straipsnelis:
žr. džiūti
Šaltinis:
SłPr

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas