Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dr̃ dr̃ dr̃!
Straipsnelis:
Lie. dr̃ dr̃ dr̃, dar̃ dar̃ dar̃, plg. su sl. *dr-dr, turi dundėjimo, dardėjimo reikšmę: s.-kr. dial. dȑ dȑ! apie beprasmį kalbėjimą, bulg. дър-дър! : дърдóря ‘plepėti, liežuvauti’. Plg. panašius ištiktukus: le. dial. kaš. dër dër dër! apie žąsies garsą, ukr. дердер! ir дир!, taip kviečiamas šuo. Tai ištiktukai, kurie tapo asmeninių veiksmažodžių pamatu (plg. dr̥dati, dr̥dъrati). O gal gali priklausyti giminiškų žodžių grupei: s. i. dardurá- m. ‘rupūžė’.
Šaltinis:
SłPr IV, 216

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas