Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drėžti
Reikšmė:
plėšti
Straipsnelis:
žr. bryzėlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
drėžti
Reikšmė:
plėšti
Straipsnelis:
žr. griežlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
drę̃žti
Reikšmė:
plėšti, dėvėti
Straipsnelis:
žr. griežlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
drė́žti
Reikšmė:
‘dėvėti, nešioti, plėšti, drėksti’
Straipsnelis:
Lie. drė́žti, drė́žia, drė́žė teužfiksuotas A.Juškos žodyne. Nors tai, kad nežinoma šio žodžio geografija, ir apsunkina pirminio jo vokalizmo atpažinimą, neatrodo jog kalbamasis veiksmažodis būtų užrašytas iš tų tarmių, kuriose neutralizuojama opozicija ė : ie (plg. dríežti ‘plėšti’). Jo vokalizmo autentiškumą patvirtina atitikmuo la. kalboje, plg. la. drêžu, drêzu, drêzt: drēzt uguni ‘Feuer anmachen’, dėl semantinio ryšio su lie. drė́žti ‘plėšti, drėksti’, plg. la. uguni uzraut (lie. drė́žti ‘plėšti, drėksti’ semantinis ryšys su drožti abejonių nekelia).
Šaltinis:
Karaliūnas 1971b, 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas