Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drėksti
Straipsnelis:
Lie. drėksti, draskyti, la. draskāt giminiški s. č. z-dřieskati ‘sulaužyti į gabalus’, č. dřizhati ‘skelti’ ir t. t., visi – iš ide. *dre-sk-, prailginto *der- varianto. Šaknis *der- matoma žodžiuose, reiškiančiuose ‘plėšti’, ‘dirti odą’.
Šaltinis:
Buck 1949, 566–567

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas