Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drãbnas
Reikšmė:
smulkus, mažas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas drãbnas ‘smulkus, mažas’ < iš br. дробный, o ne tik iš le. drobny, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10
Antraštė:
drabnas
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos paveldėtą balsių kaitą reprezentuoja šios eilės: 1) žélti : žãlias : žė́lė : žolė̃ : žìlti; 2) snéigėti : sniẽgas : snaĩgė : snìgti; 3) daubà : duobė̃ : dùbti. Tarmėse pasitaiko nemažai kaitos sumaišymo atvejų, kai atskiri žodžiai sakomi su kitais tos pačios eilės balsiais. Neretai sąsaja būna paremta liaudies etimologija, pvz., drẽbnas (Liubavas, Kazlų Rūda, Čiobiškis, Pasvalys) ‘drabnas (iš le. drobny)’ : drebė́ti.
Šaltinis:
Zinkevičius 2010c, 242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas