Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draĩkas
Straipsnelis:
Lie. draĩkas (: driẽktis) – tikslus atliepinys šalia sl. *drěkъ ‘kamienas, ramstis’ : slov. drẹ̀k ‘apkūnumas, die Korpulenz’, č. dřék ‘medžio kamienas; žmogaus kūnas, liemuo’, ukr. dial. дрік m. ‘tam tikra marškinių dalis’. Tai baltų-slavų žodis.
Šaltinis:
SłPr IV, 228–229

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas