Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draikùs
Reikšmė:
kuris lengvai draikosi; kuris driekiasi pažeme; valkus; tąsus; šankus
Straipsnelis:
Lie. draikùs ‘kuris lengvai draikosi; kuris driekiasi pažeme; valkus; tąsus; šankus’, draiklùs ‘padrikas’ : driekus ‘tąsus; valkus’ : drikùs ‘kuris žeme driekiasi, susidraikęs’, driklùs ‘kuris lengvai draikosi’ paremia veiksmažodžiai – draĩko (draĩkė, draikýti) ‘iter. driekti; lakstytis, valkiotis etc.’; plg. ir draikà ‘gyvulių poravimosi metas’, draikaĩ ‘išdraskyti šiaudai ar šienas, padraikos; kraikas’ : driẽkia (driẽkė, driẽkti) ‘tęsti, traukti; skleisti, vilktis etc.’ ir dreĩkia (dreĩkė, dreĩkti) ‘draikyti, driokti’ : driñka (drìko, drìkti) ‘driektis, draikytis; slisti etc.’. Senesniu galima laikyti variantą draikùs dėl a laipsnio plataus vartojimoir kituose deverbaliniuose vardažodžiuose.
Šaltinis:
Vanags 1994, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas