Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drãkas
Reikšmė:
ginčas, vaidas
Straipsnelis:
Drãkas ‘ginčas, vaidas’ ir t. t. bus pasiskolintas iš rusų ar iš ukrainiečių dráka ‘t. p.’, o ne „priesagos -aka vedinys iš lie. dir-ti“ (Fraenkel LEW, 100). Čia Fraenkelis pirmenybę atidavė „furor radivalis“, kuri visada vargšą indoeuropeistą įvilioja į pasalą.
Šaltinis:
Pisani 1957, 143
Antraštė:
drãkas
Reikšmė:
muštynės, peštynės; šurmulys; mušeika
Straipsnelis:
Lie. drãkas ‘muštynės, peštynės; šurmulys; mušeika’ – skolinys iš r. дрáка ‘muštynės’ : sl. *drokъ (Fraenkel LEW, 101, ЭССЯ V 124). Tačiau dar padaryta pastaba apie giminiškumą lie. drãkas ‘dailidės kirvis’. Vasmer REW I, 372 siejo su sl. *derǫ, dьrati (plg. taip pat ЭССЯ V 124). Tam nėra pagrindo.
Šaltinis:
SłPr IV, 255
Antraštė:
drakas
Reikšmė:
slibinas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas drakas ‘slibinas’ P. Skardžiaus kildintas iš s. br. *дрокъ, tepasiremiant s. r. дрокъ buvimu, nors įmanomas ir lenkų tarpininkavimas: jeigu le. tarm. drak, drach ir būtų vėliau skolinti, lenkus jau XVI a. turėjus biblinį drak rodo išvestinis bdv. drakowy (1455 m. Biblija); dar svarbiau – nėra garantijos, kad neskolinta iš v. Drache ar net tiesiai iš lo. draco. Tad pastarasis skolinys savo pobūdžiu jau primena šių dienų vadinamuosius tarptautinius žodžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas