Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dramblỹs
Straipsnelis:
žr. drimba
Šaltinis:
Urbutis 1989c, 52
Antraštė:
dramblỹs
Reikšmė:
turintis didelį pilvą
Straipsnelis:
Gr. θρόμβος m. ‘sukrešėjusi masė, krešulys’ […]. Šis techninis ir specializuotas žodis aiškiai remiasi *dhrombh- ir greičiausiai yra padarytas iš to paties pagrindo kaip ir τρέφω ir t. t., kuris reprezentuoja *dhrebh-. Šis veiksmažodis prieš ‘maitinti’ reiškė ‘auginti’ ir t. t. Forma *dhrombh- turi ekspresyvų nosinį ir su nosiniu susijusią dezaspiraciją, plg. θάμβος greta ταρεῖν, στρόμβος greta στρέφειν, žr. Schwyzer, Debrunner, Griechische Grammatik, I, 1939, 333. Be graikų, bandoma gretinti su isl. drambr ‘medžio gumbai’, s. š. germ. dramb ‘išdidumas’ ir t. t. arba su baltų kalbų lie. dramblỹs ‘turintis didelį pilvą’, la. dram̃blis ‘besotis’ ir t. t., kurie lieka atviri. Žr. Pokorny IEW, 257–258.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 442
Antraštė:
dramblỹs
Reikšmė:
gremėzdiškas, nerangus gyvulys
Straipsnelis:
Visose ide. Europos kalbose, išskyrus baltų ir slavų, žodžiai, žymintys sąvoką ‘dramblys’, yra kilę iš gr. ἐλέφας ‘dramblys’, kuris toliau remiasi egiptietiškais ar semitiškais žodžiais. Lie. dramblys – neologizmas (: lie. dribti), taigi suvokiamas kaip ‘gremėzdiškas, nerangus gyvulys’.
Šaltinis:
Buck 1949, 190
Antraštė:
dramblỹs
Straipsnelis:
žr. drimb(l)a
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas