Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drapanos
Straipsnelis:
Lie. drapanos (sg. labai retai) giminiškas skr. drāpi- ‘apsiaustas’, av. drafša- ‘vėliava’, s. sl. drapati ‘plėšyti; draskyti’, visi – kilę iš ide. *der-. Čia greičiausiai priklauso ir lo. drappus ‘audeklas, medžiaga’. Žr. drabužis
Šaltinis:
Buck 1949, 396
Antraštė:
drãpanos
Straipsnelis:
Oset. tyrysa|turusa, tursa ‘vėliava’. Iš persų dirafš, tarpininkaujant gruzinams: gruz. droša, arm. drauš, droš ‘vėliava’. Žodžio senumą liudija sogdų *arδašp (’rδ’šp), av. drafša-, s. i. drapsa ‘vėliava’. Dėl tolimesnių ryšių (vedų drāpi- ‘apsiaustas’, lie. drãpanos, pranc. drap ‘gelumbė’, drapeau ‘vėliava’ ir pan.) žr.: Wackernagel-Debruner I, 242; Mayrhofer Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, II, 72). Dėl pradžios t (vietoj d) osetinų kalboje plg. tarvaz, twal. Kitose Kaukazo kalbose reikšme ‘vėliava’ vyrauja tiurkų bajraq.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 343
Antraštė:
drãpanos
Straipsnelis:
Straipsnyje kalbama apie tai, kas sąlygojo ir kokiais etapais satem kalbų grupėje ide *s virto *š. Skilus indų ir iranėnų kalbų šakai, *ts, *sk̑ ir kitos konsonantinės grupės virto naujaisiais [s], [z], kita vertus, naujasis *š atsirado iš ide. *s ir * po lūpinių priebalsių. Plg. Av. drafšō, klasikinės persų dirafš ‘знамя’, šalia s. i. drapsás (iš ide. *drep- arba *drop-+ s, plg. s. i. drāpí- ‘одежда’, lie. drãpanos). Vėliau > š.
Šaltinis:
Эдельман 1994, 62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas