Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draũg, draugà
Reikšmė:
kartu
Straipsnelis:
Lie. draũg, draugà ‘kartu’; reikšmės atžvilgiu plg. sl. *drugъ adv., rytų sl. ‘kartù, sykiu’ : s. r. XIV a. ДРОУГЪ adv. ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr IV, 272

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas