Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draugė̃
Reikšmė:
būrys
Straipsnelis:
Ir pr. adv. *draugi = draugi- ‘drauge, kartu’ galėtų suponuoti pr. s. *draugē ‘(draugų) būrys’ – galūnės vedinį iš pr. *draugas. Tokį spėjimą remia [… ir] panašios kilmės žodžiai lie. draugė̃ ‘būrys’ ir la. draudze ‘t. p.’ (galūnės vediniai iš lie. draũgas resp. la. draugs!).
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 97
Antraštė:
draugė̃
Reikšmė:
būrys
Straipsnelis:
žr. draugas
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas