Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draugà, draũgė
Straipsnelis:
Lie. draugà, draũgė – tikslus atliepinys šalia [268] sl. *druga ‘su kuo nors artimai bendraujanti moteris’, ‘bičiulė, draugė’: slov. psn. drúga ‘draugė’, č. psn. druha ‘t. p.’, s. r. XVI a. ДРОУГА ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr IV, 267–268

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas