Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draũginti
Straipsnelis:
Lie. draũginti paralelė su sl. *družiti ‘sujungti, susieti’, ‘draugauti’: slov. drúžiti : družíti ‘jungti, vienyti’, le. psn. nuo XVII a. drużyć ‘draugauti’ [280], r. bažn. XV a. ДРОУЖИТИ ‘pronubam esse’, s. r. ДРОУЖИТИ ‘būti draugams’, r. дружи́ть ‘t. p.’, br. дружы́ць ‘t. p.’. Tai denominatyvai iš *drugъ. Plg. pirminį veiksmažodį: s. lie. su-drugti ‘susijungti; užmegzti meilės ryšius’.
Šaltinis:
SłPr IV, 279–280

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas