Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draugóvė
Reikšmė:
draugystė
Straipsnelis:
Gr. κοινός ‘bendras’ giminiškas dor. κοινάν = κοινωνός ‘partneris’ (plg. lie. draũgas : draugóvė ‘draugystė’).
Šaltinis:
Schmid 1969, 137

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas