Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draũsti
Straipsnelis:
žr. draũgas
Šaltinis:
Seebold 1970, 167–168
Antraštė:
draũsti
Straipsnelis:
Pr. draudieiti ‘drausti’, ‘triukdyti’ visų pirma siejamas su lie. draũsti (draud-, draudinė́ti; la. dràudêt ‘grasinti’, plg. dràudi, dràudîgs, taip pat la. drudêt ‘drebėti’, drùsme, drūsmîgs, drũsma, drūsma su baimės reikšme ir t. t. Jei forma driāudai autoritetinga (žr. Schmalstieg Old Prussian, 1973,179 skirtingai nuo BL 138), tai su ja reikėtų lyginti lie. driaũsti (driaũd-) ir pan. Kiti šios grupės žodžių etimologiniai ryšiai gana nepatikimi (apie tai žr. Fraenkel LEW 102).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 367–368
Antraštė:
draũsti
Straipsnelis:
Pr. draudieiti (pl. II a., imper.) 69₃₁ ‘draudžiate!’ : lie. draũsti, la. dràudêt, žr. ME s. v. dràudêt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 201
Antraštė:
draũsti
Straipsnelis:
Lie. drausti giminiškas la. draudēt ‘gąsdinti, grasinti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1275
Antraštė:
draũsti
Reikšmė:
to forbid
Straipsnelis:
[Aptariama ide. dvibalsio *eu raida baltų ir slavų kalbose, veikiausiai *eu > *ou̯/V, *i̯ou/C. Prūsų kalbos duomenys patvirtina *eu > *ou̯/V, bet *eu > *i̯ou/C vyko tik katekizmų, o ne Elbingo žodynėlio kalboje. Pvz.:] pr. driāudai ‘forbade’ [drāudai pagal Trautmanną ir Kortlandtą, plg. draudieiti ‘forbid!’] (K) : lie. draũsti ‘to forbid’ šalia žem. driaũsti ‘to punish’.
Šaltinis:
Derksen 2010, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas