Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drebė̃znos
Reikšmė:
nuolaužos, nuotrupos
Straipsnelis:
Ide. kamienas drobь- yra veiksmažodinės kilmės. Kamienas atsispindi baltų kalbose (lie. drebė̃znos ‘nuolaužos, nuotrupos’, drẽbezgai ‘skarmalai’, go. gadraban ‘skobti, skaptuoti’). Ir praslavų kalboje buvo žinoma šaknis su e ir o atliepimais: dreb-, drob-, drobiti (plg. r. дробь, le. drób, č. drob, slov. drób, s.-kr. дрôб, bulg. дроб), drebь (plg. bulg. дребен, дреболия, r. вдребезги, дребень, bet dial. drobezgá, dróbiz). Visų darinių kamienas išreiškia sąvoką ‘trupinti, smulkinti, daryti smulkų’, iš čia ‘smulkmena, trupiniai, smulkūs pinigai, smulkūs naminiai paukščiai, maži vaikai, menkniekiai, viduriai’.
Šaltinis:
Бернштейн 1974, 270

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas