Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drẽbezos, drebė̃znos
Straipsnelis:
Lie. drẽbezos f. pl., drebė̃znos f. pl. – artimi atliepiniai šalia sl. *drobězъ (*drobezъ) : *drebězъ (*drebezъ) ‘maži vaikai; mailius; niekai’: le. dial. kaš. drobʼåz ‘mailius, mažos žuvytės’, s. č. droběz f. ‘duonos trupiniai’, slov. dial. drobẹ̑zen ‘maži vaikai, žvėreliai’, r. dial. дрóбис ‘naminių mažų gyvulėlių banda’. Sl. žodžiai padaryti iš *drobъ, *drobiti su priesaga *-ě-zъ.
Šaltinis:
SłPr IV, 242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas