Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dreblėtas
Reikšmė:
dryžuotas, ruožuotas, rievėtas
Straipsnelis:
Lie. dreblėtas ‘dryžuotas, ruožuotas, rievėtas’ < la. drȩbȩlains (su priesagos pakaita): dreblētas, adrebelains…; retas latvių būdvardis susijęs su irgi retais (sen.) drebes ‘medienos rievės, ruožai’, tarm. drêbt ‘plėšyti, draskyti’ ir kitais plačios *der- šeimos atstovais.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 19-20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas