Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drevė
Straipsnelis:
žr. dervė
Šaltinis:
Eckert 1990, 49
Antraštė:
drevė̃
Straipsnelis:
Pr. drawine ‘avilys’ siejamas su lie. dravìs, dravė̃, drevė̃, drėvė̃ (plg. drãvas ‘tranas’); la. drava, drave, dravs, dreve; apie galimus kuršių atitikmenis žr. Būga RR III, 206. Šios formos kilusios iš bl. *drau- / *dreu- (+ -i̯ā), kuri susijusi su bl.-sl. šaknimi *doru̯-ā, *deru̯-ā (plg. pr. Derwayn, lie. drevà, darvà, la. dar̃va, taip pat dùore; s. sl. ДРѢВО, r. дéрево, le. drzewo ir pan.) ir, antra, siejama su bl.-sl. *druu̯-(ā) (plg. pr. druwis, lie. drūtas ir t. t.; s. sl. ДРЪВA, bulg. дървà ‘malkos’, дървò ‘medis’, s.-kr. дp̏во; č. drvo ‘medis’, ‘mediena’, le. drwa; r. дровá ir pan.). Visus juos sieja medžio sąvoka. Su pr. drawine dar artimiau siejasi r. дрови́на ‘pliauska, malkos’, дрови́нка ‘pliauska’; дрови́на, дровя́ник ‘smulkus miškas malkoms’ ir pan., taip pat lie. drevýnas, drẽvinė. Kiti ide. pavyzdžiai neturi tokių artimų bei specialių analogijų.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 371–372
Antraštė:
drevė̃
Straipsnelis:
Pr. *drav- atstatoma remiantis vietovardžiais: Drawe, Drawsken, Drowato ir kt. Paprastai siejama su lie. dravė̃, drevė̃, dravìs ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 370–371
Antraštė:
drẽvė, drevė̃
Straipsnelis:
Straipsnyje deru, etc. ‘medis’ (Pokorny IEW, 214t.) tarp kitų randame ir baltiškus žodžius: lie. drẽvė, drevė̃, pr. drawine ‘bičių avilys medžiuose miške, [vok.] Beute = Bienenstock auf Bäumen im Walde’, lie. dravė̃: Lokys kelias draves rado (Balčikonis), dravìs, -iẽs f.: Tai merga – kaip dravis! (ten pat), drėvė̃, drovė̃, la. drava, dreve, drave, dravs ‘bičių kelmas’. Tačiau šie žodžiai nėra tik kamieno deru- vediniai. Ne tik forma, bet ir reikšmė rodo, kad šie žodžiai yra kamienų *deru- ‘medis’ ir *der-u̯- ‘lupti, skelti’ kontaminacijos produktas. Pastarasis kamienas yra žodžiuose: skr. dardru- = dar-dr-u- ‘(odos) išbėrimas’, lo. derbitae ‘dedervinės’ (pasiskolintas iš galų *dervēta), lie. dervìnė : dẽdervė : dẽdervinė (: dedérvinė, dedervìnė, dedervinė̃). Skr. darvi-ḥ (atitink. darvī) ‘šaukštas’, atrodo, yra pasidarytas iš to paties kamieno *der-u̯-. Dar pridursiu, kad lietuvių kalboje (šalia drevė̃) taip pat yra ir žodis dervė̃ ‘drevė’.
Šaltinis:
Otrębski 1950b, 261
Antraštė:
drevė
Straipsnelis:
Lie. drevė, la. dùore ‘drevė’ : skr. dā́ru neutr. ‘medis’; baltų *dreu̯i̯ā- f. ‘t. p.’ : bl. sl. *deru̯a- ‘medis’.
Šaltinis:
SłPr I, 423

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas