Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drẽvė, drevė̃, dravìs
Straipsnelis:
Bendrabaltiškas laukinių bičių avilio pavadinimas reprezentuojamas žodžiais: lie. dravė̃, drẽvė, dravìs, -iẽs; la. drava, drave; dravs, -s; dreve, dore ir pr. drawine [pastarąjį žodį siūlo etimologizuoti kaip ir V. Mažiulis: Prūsų kalbos paminklai, II, 1981, 30 …]. Bendrabaltiškas laukinių bičių avilio pavadinimas genetiškai giminiškas ide. medžio pavadinimui (het. taru, gr. δορυ, go. triu, prasl. *deru̯o), atitinkamai ąžuolo pavadinimui (gr. δρῦς, air. daur). Lietuvių žodžių (ir variantų) reikšmės raidą nustatėme tokią: ‘natūrali (paprastai ištrūnijusi) skylė medyje’ ‘дупло’ → ‘dirbtinė (žmonių padaryta) skylė medyje = Beute; борть’ → ‘medis su bičių aviliu’ → ‘sritis su tokiais medžiais’ [12]. Iš anksčiau išvardytų ryt. baltų žodžių tik 2 tiksliai atitinka vienas kitą: lie. dravė̃, – la. drave; lie. drẽvė, drevė̃ – la. dreve. Skirtingi šaknies vokalizmo laipsniai (*drav-, *drev-; toliau la. dore ir lie. dervė̃ ‘medžio skylė’) rodo reikšmingą šių žodžių senumą. Jau iš pat pradžių jie buvo skirti laukinių bičių sąvokai pavadinti […]. Tai pamatas, kodėl šie žodžiai baltų kalbose buvo par excellence terminai bičių aviliui pavadinti.
Šaltinis:
Eckert 1989, 11–12

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas