Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drẽvinė
Reikšmė:
medinė statinaitė riebalams laikyti
Straipsnelis:
Pr. drawine ‘boͤte’ E 393 reiškė ne ‘улей’ (Toporov ПЯ A–D, 317), o ‘kubilą (drevinį)’ […]. Pr. drawine (E 393) yra priesagos *inē vedinys iš pr. *dravē (ar su kitokiu kamiengaliu), kurio reikšmė bus buvusi ‘uoksas, drevė’ (dėl jo etimologijos žr. Toporov ПЯ A–D, 371t.). Pr. drawine ne tik darybiškai, bet ir semantiškai gretintinas su lie. dial. drẽv-inė ‘medinė statinaitė riebalams laikyti’ (LKŽ II² 692), išvestu iš lie. drevė̃ ‘uoksas’; šių pr. ir lie. vedinių reikšmė bus atsiradusi panašiu būdu: ‘uoksas’ → ‘iš nukirsto uokso (drevės), padarytas indas’ = ‘uoksinis (drevinis) indas’ [iš (nukirsto) uokso (drevės) lengva padaryti kubiliuką ar statin(ait)ę!]. Šitaip išeina, kad pr. drawine (E 393) reiškė ne avilį (kaip įprasta galvoti), o primityvų (archaišką) kubilą.
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 148

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas