Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drìbentas
Reikšmė:
liguistas senis
Straipsnelis:
Iš šaknies *der- ‘lupti (odą), plėšti’ palikuonių lie. kalboje (plg. lie. dìrti ir t. t.) čia tiktų prisiminti […] drìbentas ‘liguistas senis’.
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas