Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drìbinti
Straipsnelis:
Pr. dirbinsnan ‘drebėjimas’, ‘drebulys’ reikėtų taisyti į dribinsnan. Tada veiksmažodinis kamienas būtų drib-in-. Siejama su lie. drìbinti šalia drìbti (drim̃ba / drem̃ba), plg. drebėjimas, drebulỹs ir pan., drebė́ti, drė̃bti, taip pat dribìmas, drebestis, drebesỹs, drebesaĩ ir t. t. Darybiškai dar artimesni lie. drìbsnė, dribsnelė, drìbsnis, drìbsniai, dribsnỹnė, dribsnė́tas, dribsniuotas, la. drìbinât, drebinât (plg. dribulis, drȩbulis, drebelîgs, drebîgs, drebene ir t. t.) šalia drebêt. Slaviški pavyzdžiai ne mažiau įtikinantys: r. дребези́на ‘klampi vieta’, ‘pelkė’, дребеси́на, дребуси́на. Taip pat plg. r. дреб ‘pelkėta vieta’, дребá ‘tankmė’, дрéбель ‘dribumas’; дряб, дряба, дряби́на, дряблó ir pan., kurių pagrindinė reikšmė yra ‘drebėjimas’ ir pan. Įdomu, kad panašumai tarp baltų ir slavų grupių žodžių gali būti toliau tęsiami. Baltų ‘drebėjimo’ ir ‘baimės’ sąvokoms atitinka дря́бать, дря́бнуть ‘bijoti’, o ‘kristi’, ‘suduoti’ ir kt. – r. дря́бать bei kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 347–348

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas