Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drìbkus
Straipsnelis:
žr. drimba
Šaltinis:
Urbutis 1989c, 52
Antraštė:
drìbkus
Reikšmė:
drimba, sudribėlis, apsileidėlis
Straipsnelis:
Iš šaknies *der- ‘lupti (odą), plėšti’ palikuonių lie. kalboje (plg. lie. dìrti ir t. t.) čia tiktų prisiminti […] drìbkus ‘drimba, sudribėlis, apsileidėlis’, dribsà ‘t. p.’, drìbšas ‘t. p.’.
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas