Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
driblà
Reikšmė:
tinginys, aukštas, grubus žmogus
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Ю. Лаучюте, Словарь балтизмов в славянских языков, 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] [le.] dryblas (p. 76) ‘aukštas, bet nerangus vaikinas’ variantai: drylbas, drumlas, drymblas. Laučiūtės nuomone, [kilę] iš lie. driblà, driblià ‘tinginys’. V. Doroševskis (W.Doroszewski, Słownik języka polskiego, I–XI, 1958–1969) pateikia pavyzdžius ne iš Lietuvos, o Malinovskis (Malinowski, Prace filologiczne 1885, I, 181) pateikia lie. dramblỹs, dremblỹs.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 351

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas