Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
driežlė̃
Reikšmė:
griežlė
Straipsnelis:
žr. bryzėlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
driežlė̃
Reikšmė:
griežlė
Straipsnelis:
Pr. droanse ‘griežlė’ vienas aiškinimas yra pagrįstas konjunktūra droayso. Būga RR I, 306 jį interpretuoja kaip *drā˚izē ir sieja su lie. driež-lė̃ ‘griežlė’, plg. driežlė̃, driežlas, dríežas ir pan. Driežlė̃ tada būtų siejama su veiksmažodžiu dríežti, panašiai kaip griež(l)ė̃ : gríežti. Tačiau yra abejonė dėl driežlės (ar ne iš griežlė̃?).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 374–375
Antraštė:
driežlė̃
Straipsnelis:
dar plg. drėžti ‘plėšti’, griežlė̃. […] pr. *dranzē ‘griežlė‘ yra iš ‘plėšėjos’, plg. lie. griež(l)ė̃ ‘griežlė’ (: gríežti ‘rėžti’), driežlė̃ ‘t. p.’ (: driežti ‘plėšti’), bryzėlė ‘t. p.’ (: brỹzinti ‘pjauti’ Dusetos); plg. dar lie. plėšti, rėžti ir pan., turinčius įvairaus paukščių (ir ne vien jų) ‘giedojimo’ reikšmes.
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas