Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drignùs
Straipsnelis:
žr. čipti
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
drignùs
Straipsnelis:
Iš lietuvių ir apskritai baltų kalbų bruožų, labai reikšmingų lyginamiesiems-etimologiniams tyrinėjimams, norėtųsi nurodyti gausius fonetinius pakitimus, kurių didžioji dalis atsirado dėl to, kad kalba raštu fiksuota gana vėlai (seniausi rašto paminklai yra iš XV (a.). Šitaip, pvz., sąvokai ‘blogėti’ randame tiek čìpti, tiek cìpti ir šìpti; greta drignùs taip pat yra dignùs, greta bruĩšė ‘šapalas’ randame brùnšas ir pan.
Šaltinis:
Pisani 1957, 142

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas