Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drìksti
Straipsnelis:
Toch. B *tarçk- ‘sukelė (?)’ nom. pl. formoje tarçkañ. Neįmanoma negalvoti apie lie. draskýti, drìksti, draskà ‘(vok.) ziemlich platter Holzspan’, la. driska ‘atplėštas gabalas, skiautė, skarmalas’ ir t. t. (dėl šių žodžių plg. Fraenkel, LEW 101). Toch. B *tarçk- < ide. *dr̥sa- [493]. Toch. žodyje *tarçk- *-sk- pavirto į -çk- kaip daugelyje deminutyvų su -ṣk- (plg., pvz., B lykaçke ‘mažas, smulkus’).
Šaltinis:
Windekens 1976, 493–494

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas