Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drugỹs 1
Reikšmė:
maliarija; drugelis
Straipsnelis:
Lie. drugỹs ‘maliarija; drugelis’, la. drudzis ‘maliarija; debulys’, drudzi ‘uskrzydlone mole’, gal ir pr. drogis ‘nendrė’ (*drugis, Trautmann 1910, 323, Toporov ПЯ A–D, 375–376) – artimiausi atliepiniai (tačiau užfiksuoti tik nomina) [31] šalia sl. *drъžati ‘virpėti, drebėti; bijoti, jaudintis; mirgėti’ : le. drzeć ‘drebėti, mirgėti, spindėti’, bž. дръжати ‘tremere’, s. r. дрожати (дрожжати, дрозжати) ‘drebėti (apie žemę), virpėti’, r. дрожáть ‘drebėti (iš baimės, šalčio)’, br. дрыжáць ir дрыжэ́ць ‘t. p.’ [30]. Apie galimus ryšius su gr. τοιθορὺσσειν σείειν ‘purtyti, kratyti’, τανθαρύζω ‘drebėti’ žr. Persson, Studien, 223, Frisk GEW II 852, Pokorny IEW 275 (gr. žodžių šaknys reduplikuotos ir turi dvigarsį /wykazują intensywną reduplikaciję i devuzgłoskową postać pierwiastka/ : *dhereugh – czy też *dhereug-).
Šaltinis:
SłPr V, 30–31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas