Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drugỹs 2
Reikšmė:
maliarija
Straipsnelis:
Lie. drugỹs ‘maliarija’, la. drudzis ‘t. p.’, drudzi ‘uskrzydlonw mole; ??’, gal ir pr. drogis ‘nendrė’ – baltiškieji atliepiniai šalie sl. ryt. *drъžь m. ‘šaltis, šiurpulys, drebulys’: s. r. дрожъ f. ‘drebulys, virpulys’ nuo XV a., r. дрожь ‘t. p.’ dial. дрож ‘t. p.’, ukr. дрож: pot. дріж дрожу m. ‘drebėjimas iš šalčio, baimės, dėl ligos’, dial. дриж m., s. ukr. дрожъ m. ‘drebėjimas iš baimės’. Tai nomina auctionis iš *drъgati, *drъžati su priesaga -ь-. žr. drugys 1
Šaltinis:
SłPr V, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas