Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drukavódinti
Reikšmė:
daryti, kad būtų spausdinama
Straipsnelis:
Lie. slavizmas drukavódinti ‘daryti, kad būtų spausdinama – priesagos -dinti vedinys iš slavizmo drukavóti ‘spausdinti’ < iš br. друковати, o ne tik iš le. drukować, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas