Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drum̃stai
Reikšmė:
drumzlės
Straipsnelis:
Siūlau Elb. žodynėlio dmskins ‘nešvarumai ausyse’ 84 skaityti *drȗskins, t. y. *drumskins. Tokiu atveju prūsų šaknį drumsk- galima sutapatinti su lie. drumst-, slypinčiame žodyje drum̃stai pl. tantum. Su lie.-la. kamienu drusk-ā- sieti trukdo semantika, nes šis kamienas niekad nereiškia ‘nešvarumo’ (o taip tradiciškai sieja Trautmann, Mažiulis).
Šaltinis:
Smoczyński 1986a, 173
Antraštė:
drum̃stai
Straipsnelis:
Yra tokių [Smoczyńskio Elb. žod.] skaitymų, kuriuose atrodo pernelyg pritempti […]. drumskins E84 ‘(ausies) nešvarumai’ taisoma, kaip ir kitų, į druskins, o pastarasis interpretuojamas kaip drûskins (sk. /drumskins/, kuris dėl k:t neutralizacijos prieš i vedamas iš *drumstins ir siejamas su lie. drum̃stai).
Šaltinis:
Stundžia 1989, 202

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas