Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drum̃sti
Straipsnelis:
Su lie. drum̃sti, drumstùs Fick KZ XXI 4, Machek Recherches 3, Trubačev ESSM V 112–113 siejo sl. *dręselъ piet. ‘niūrus, liūdnas, graudus, nusiminęs’ : slov. dresẹ̑ł ‘liūdnas, pavargęs’, s. bažn. sl ДРАСЕЛЪ ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr IV, 224
Antraštė:
drum̃sti
Straipsnelis:
žr. drumžlės
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas