Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dr(i)úõžti
Reikšmė:
‘plėšti, dėvėti, nešioti, trinti’
Straipsnelis:
Lie. drožti, druõžia, druõžė, driúožti, driúožia, driúožė vartojami rytų aukštaičių tarmėse: Čedasai, Lyduokiai, Pasvalys, Želva. Vokalizmą uo turi ir vardažodžiai drúožas ‘dryžis, ruožas, juosta’, druožė̃ ‘dryžis, ruožas, juosta’, driuožė̃ ‘t. p.’, druožlė̃ ‘drožtuvu, obliumi, peiliu ar kitu įrankiu plonai nudrožta skiedra; pjuvena’, druogžlė̃ ‘t. p.’, druožė́tas ‘su druožėmis’, driuožė́tas ‘su driuožėmis’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1971b, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas