Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drỹžti
Straipsnelis:
La. drĩzs ‘geschwind, flik, schnell; baldig, bald eintretend, kurz’, drĩžs ‘geschwind, flik, schnell’ galima sieti su lie. drỹžti (prez. drỹžta ir drỹžia) ‘plyšti, trintis, dėvėtis; plėšti, drengti’, dríežti, dríežia ‘plėšti’. Semantinė raida: ‘plėšti, drengti’ → *‘varyti, bėgti’ → ‘greitas, skubus’. Plg. dėl ‘plėšti, drengti’ → ‘varyti, bėgti’ lie. griẽti ar dréngti reikšmes, o dėl ‘varyti, bėgti’ → ‘greitas, skubus’, plg. griẽti : greĩtas, la. griets ‘greitas’ ar s. sl. skubą ‘pešu’ : lie. skubùs, skubrùs, la. skubrs ‘eilfertig’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas