Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Straipsnelis:
Pr. dwai ‘du’ siejama su lie. (*dvúo), dvì, la. divi (*duvi); s. sl. ДЪВА, s. i. dvā́, duvā́, dváu, duváu, dvé, duvé; av. dva, duye, baē; arm. erku; alb. dü, düj (*duu̯ō, *duu̯ai); lo. duo, duæ; s. air. dāu, dō; go. twai, twōs, twa ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 395
Antraštė:
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą (t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma atitinkančias giminiškų kalbų pavyzdžius) ir, antra, naujus elementus (t. y. baltų-slavų naujadarus, specifiškus baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius), atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Lie. (≤ *du̯ō) yra identiškas gr. δϝω- skaitvardyje δώ-δεκα ‘12’ ir skiriasi nuo dviskiemenės formos *duu̯ō (≥ s. sl. *dъva, gr. (Homero) δύω), nuo kurios visiškai nesiskiria la. divi ir pr. dwai. Lie. dvì*du̯oi.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 239
Antraštė:
Straipsnelis:
Jotvingių duo ‘du’, plg. lie. , la. divi, pr. dwai.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 72
Antraštė:
Straipsnelis:
žr. duoti
Šaltinis:
Schmalstieg 2008, 317
Antraštė:
Straipsnelis:
Žr. abu
Šaltinis:
Rosinas 1994, 109–110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas