Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dù!
Straipsnelis:
Lie. du! (dù! dù! dù! ištiktukas, žymintis stuksenimą, dundėjimą, barbenimą, dūdelės grojimą, plg. sl. *du! du! ‘t. p.’, le. dial. dudu! ‘muzikos instrumentų, pvz., būgno, skleidžiamas garsas’, bulg. dial. д’ýу! apie ‘garsą, kurį skleidžia dūdelė, birbynė’, ukr. ду-ду! ду-ду-ду! ‘priedainis’, дуду! ‘dūdelės skleidžiamas garsas’.
Šaltinis:
SłPr V, 70

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas