Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
du, dvi
Straipsnelis:
Pr. dwai (acc. reikšme) 43₁₇, 45₃₃ ‘du’ : lie. du, dvi, la. divi, s. sl. ДЪВА, go. twai, lo. duō, gr. δύο, skr. d(u)vāu ir kt. žr. Walde Pokorny I, 817.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 204
Antraštė:
dù, dvì
Straipsnelis:
Dabartinėje lie. kalboje yra (atrodo, kilęs iš *du̯ō), f. dvì (<*du̯ai̯), bet lie. tarmėse randama ir duò ( yra pastarojo trumpinys, kontrakcija, paveikta kartu einančios s. du. galūnės -u). Linksniuojama pagal du. įvardinę paradigmą (žinoma, gen. ir loc. yra atėjęs iš pl.). Loc. pl. yra iš s. linksniavimo (su kamienu dviej- iš gen.). Senesnė loc. forma išliko formoje dvíejau(s) ‘[ang.] by twos’ = ‘dviese’. La. divi yra kilęs iš formų su balsiu u pirmame skiemenyje (*duv-).
Šaltinis:
Comrie 1992, 731

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas