Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùžas
Reikšmė:
storas, drūtas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas dùžas ‘storas, drūtas’ < iš br. дужий (дыжый), o ne tik iš le. duży (duż), kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas