Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dudénti
Straipsnelis:
Lie. dudénti, dundė́ti, dudnóti, la. dudinât ‘triukšmauti’, ‘tyliai kalbėti’ : dundêt ‘dundėti’ – artimiausi baltų atliepiniai šalia sl. *dudъněti ‘dundėti; skleisti duslų garsą’: le. dudnieć ‘t. p.’, ukr. дуднíти ‘t. p.’, bei piet. sl. *dudъnati ‘t. p.’: slov. dial. dudna ‘dundėti’, bulg. dial. дýдна ‘dusliai dundėti; plepėti; murmėti’. Plg. dar s. š. germ. dynia (praet. dunda) ‘dundėti; triukšmauti; tinti’. Garsažodinės kilmės veiksmažodžiai, kurių pamatas reduplikuotas du-d-, nuo iter. du-du.??
Šaltinis:
SłPr V, 80–81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas