Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dudul̃k!, dudùlk
Straipsnelis:
žr. dūduloti
Šaltinis:
SłPr V, 81–80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas