Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dukslùs
Reikšmė:
erdvus, palaidas, platus (apie drabužį, apavą); storas, aptukęs
Straipsnelis:
Priesagų *-lo- ir *-no- kaita akivaizdi tokiuose lietuviškuose vediniuose kaip dukslùs ‘erdvus, palaidas, platus (apie drabužį, apavą)’ SD¹ 111; Bsg; Slm; Lnkv; Užp; Čk; Pg; Ps; Zr; Žg; Vb; Jnšk; Zr; ‘storas, aptukęs’ Apt; Rk; Žg; Psn ir dùksnas Vlkv, dùksnus ‘storas, aptukęs’ Prng; Švnč (LKŽ II² 808t.); dukšlùs ‘erdvus’ Žg; Jnš ir dukšnùs ‘t. p.’ Š; ‘birus’ Kv (LKŽ II² 810). Plg. lie. dū́kti, duõkti ‘suprasti, nutuokti’, dùksas ‘kūningas’, la. duksns ‘t. p.’, padūgt ‘turėti laiko, galėti, pajėgti’, sietinas ir su lie. daũg (Karaliūnas 1987, 48).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 18
Antraštė:
dukšlùs
Reikšmė:
erdvus
Straipsnelis:
žr. dukslus
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas