Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùlkė
Reikšmė:
linų nuotrupa
Straipsnelis:
žr. dulka
Šaltinis:
Zinkevičius 1986b, 42
Antraštė:
dùlkė
Straipsnelis:
Žodžio pradžios ide. *d-, *dh- albanų kalboje dažniausiai reprezentuojami d-, rečiau tarpdantiniu spirantu dh- (= đ-). Tačiau tuose pačiuose skirtingų albanų k. tarmių žodžiuose turime paliudytus d- ir dh- (iš ide. *d-, *dh-) svyravimus. Alb. dëllënje f., dëllenjë, dullenjë, šiaurės gegų dllî f. ‘kadagys’ ir tuo pačiu dhëllënjë ‘kadagys’, lie. dū́lis, dùlkė, skr. dhūlikā f. ‘rūkas, migla’ (plg. Jokl [...]).
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 241
Antraštė:
dùlkė
Reikšmė:
пыль
Straipsnelis:
žr. dūlis
Šaltinis:
Каралюнас 1988-1996 (1997), 272

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas