Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùlkės
Straipsnelis:
Lie. dulkės siejasi su ide. šaknimi *dheu-, matomoje skr. dhū-, dhu- ‘kratyti’. Lie. dulkės : skr. dhūli- ‘dulkės’, lot. fūlīgō ‘rūdys’ – iš tos pat šaknies kaip skr. dhūma-, lot. fūmus ‘dūmai’, s. isl. dupt ‘dulkės’. Lie. k., kaip ir daugelyje ide. kalbų, pradžioje dulkės semantiškai buvo siejamos su žodžiais, reiškiančiais ‘kratyti, suplakti, maišyti’, ‘dūmai’.
Šaltinis:
Buck 1949, 19
Antraštė:
dùlkės
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. ду́лькі ‘linų ar kanapių braukimo (plūkimo) dulkės’ Veržbovskis disert. rankr. 250, plg. Vidugiris LKK VIII 237; le. trm. dulki ‘(dorojamų) laukų augalų dulkės’ Kudzinovskis ABSl I 223 < lie. dùlkės; iš lie. yra ir la. duļ̃ķe(s) ‘drumzlė(s), nuosėdos; (trm.) dulkė(s); klanas, pelkė(s)’ ME I 513.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 57
Antraštė:
dùlkės
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas