Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùlti
Straipsnelis:
žr. dūlis
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 388–389
Antraštė:
dùlti
Straipsnelis:
žr. dūlėti
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 57
Antraštė:
dùlti
Reikšmė:
превращаться в порохно, перегнивать в россыпь (о дереве); тлеть, куриться
Straipsnelis:
[Aptariama bl. *kurti ir sl. *kuriti neatitikimo problematika. Lie. kùrti, la. kur̃t, pr. kūra ir la. k̡er̂t priskiriami šakninio u : ue kaitai, kurie turi pailgintojo laipsnio vokalizmą tam tikrose formose, pirmiausia būtojo laiko.] Lie. dùlti (dū̃la, dùlsta) ʻпревращаться в порохно, перегнивать в россыпь (о дереве); тлеть, куритьсяʼ, dulė́ti (-ė́ja, dùla, dùli) ʻt. p.ʼ : dvélti (dvẽlia, dvė́lė) ʻпортить воздухʼ. žr. kurti
Šaltinis:
Каралюнас 1988-1996 (1997), 268

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas