Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùmšlė́tis
Reikšmė:
darytis dumšlėmis
Straipsnelis:
žr. dumšlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
dùmšlė́tis
Straipsnelis:
žr. dumšlė
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 391

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas