Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dum̃šlis
Reikšmė:
audinio raukšlė, pasipūtimas
Straipsnelis:
žr. dumšlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
dum̃šlis
Straipsnelis:
žr. dumšlė
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 391

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas