Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dumbrà
Reikšmė:
sietuva, gilmė; kūdra
Straipsnelis:
[Recenzuojamas Nevskajos veikalas apie baltų geografijos terminus] Tiesioginius rūdìs (rūdà) vedinius rūdijà, rūdýnas ir pan. netikslu skirti prie balos pavadinimų, motyvuotų (rudos) spalvos pavadinimo (p. 109). Netikras dalykas, kad tai grupei priklauso la. dum̃brs, bum̃bêris (p. 110) ir pan. (plg. ir lie. dumbrà ‘sietuva, gilmė; kūdra’, dumbrės ‘neįžengiama pelkė’ ir kt.) – tai veikiau intarpinės lytys šalia la. dubra ‘bala’, lie. dùburas ‘duobė, dauba; dugno duobė, gelmė, šlapia žemuma miške’ ir kitų dùbti ‘darytis dubiam, linkti; klimpti, grimzti; plyšti, irti, kiurti’ šeimos žodžių.
Šaltinis:
Urbutis 1979b, 73
Antraštė:
dumbrà
Reikšmė:
tvenkinys, gili vieta upėje
Straipsnelis:
žr. dubti, dumba ‘sich senken’
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 318–320

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas