Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dumburỹs
Straipsnelis:
žr. dubti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 356–359

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas